Indhold:

Vejen Garden

 

 

     Statistik og afsluttende bemærkninger

Vejen Garden har, gennem de år, den har eksisteret, deltaget i et meget stort antal udrykninger i Danmark. Det er interessant at se en liste over de langt mere end 1200 udrykningerne igennem. Laver man lidt statistik, vil man se, at det helt klart er Jylland, der tager det største antal af udrykningerne, og det er helt tydeligt, at der er enkelt byer, der har benyttet Vejen Garden som et fast indslag i en byfest eller lign. F.eks. var Vejen Garden et fast indslag i Tulipanfesterne i Ribe, mange sønderjyske byer (Augustenborg, Aabenraa m.fl.) har ikke afholdt et ringriderstævne, uden Vejen Gardens medvirken, og kigger man på julearrangementerne, kan man konstatere, at der i sin tid ikke var noget julearrangement i Herning, uden at Vejen Garden deltog. På Fyn har det været Odense, man oftest har besøgt, men det har i det hele taget været ret småt med besøg i de fynske byer. Ser man på Sjælland, er det København, man har besøgt nogle gange, men ellers er der kun nogle ganske få byer, der har haft bud efter garden.

Det er tydeligt, at det er Vejen og de mindre omegnsbyer, der har gjort brug af garden. Der har ikke været et arrangement af betydning i Vejen, uden at garden har medvirket (ca. 10 om året). I nogle tilfælde er det kun tambourkorpset, der har været af sted. Det kunne være indvielse af en sparekasse eller afholdelse af et åbent hus ved en autoforhandler. Mange gange, ved juletid, har garden haft flere arrangementer på samme dag. Garden startede f.eks. med et optog i Holsted, hvorefter man tog til Brørup og lavede et optog gennem byen for at slutte med en koncert ved sygehuset. På vejen hjem fra Brørup, var det typisk således, at man gjorde holdt ved Plejehjemmet i Askov og lavede en lille koncert for de ældre, for så endelig at slutte af i Vejen i spidsen for et juleoptog. En ting, der nok kan undre lidt er, at ser man bort fra udenlandsturene og turene til Danmarksmesterskaberne og de store tattoo-stævner, har der ikke været mange ture væk fra den nærmeste omegn, og kun meget få weekendture. Et år, i 1988, var det endog sådan, at den længste tur (km-mæssigt) gik til Agerskov i Sønderjylland, men det kan måske forklares ved, at det var det år, hvor der var en tur til Canada.

Der kan imidlertid ikke herske tvivl om, at Vejen Garden er kendt ude omkring som en meget stærk garde med meget høj disciplin og kvalitet. Disse kendsgerninger har f.eks. betydet, at garden har deltaget ved f.eks. motorvejsindvielse, genindvielse af Frihedsstøtten i København, spillet i pausen ved landskamp i Parken og medvirket ved Kronprinsparrets bryllup. Gardens høje musikalske standard har også betydet, at den har spillet koncert sammen med Den kongelige Livgardes orkester. Garden har altid skulle tjene penge til nye instrumenter, nye uniformer osv., og har naturligvis skullet hente honorar hjem bl.a. ved udrykninger, og omvendt er det en kendsgerning, at byfestarrangørerne gerne vil holde igen på udgifterne. Der er ingen tvivl om, at den kendsgerning, at der de senere år har været et fald i "almindelige" udrykninger, skal ses i det lys. Deltagelse i de store mesterskaber og tattoostævner i Danmark og udlandet er ofte blevet betalt af arrangørerne, eller pengene for deltagelse er skaffet til veje på anden vis.

I de mange år er der kommet ca. 10 nye drenge ind i garden hvert år, hvilket betyder, at der er ca. 550-600 drenge, der har fået undervisning i musik. Rigtig mange af dem er fortsat med at spille i forskellige sammenhænge. En del er fortsat i f.eks. bands (Politiorkestre, Brandværnsorkestre, showbands og lign.) på amatørplan, mens andre har uddannet sig som musiker på musikkonservatorier eller på universiteter, og har levet/lever af at spille musik og/eller undervise i musik.

Der er altid noget at snakke om, når to Vejen Garder møder hinanden - uanset hvilket år de var med i garden. Hundreder af venskaber er skabt gennem årene. Det er helt klart, at drengene i garden har knyttet venskaber, men garden har gennem årene været sammen med mange andre garder ved udrykningerne, og herigennem er der også stiftet venskaber. F.eks. er der stadig stærke bånd mellem gamle gardere og kvarterværter i Wedel og ditto i Vejen.

Arthur Vistisen nåede at opleve gardens 50 års jubilæum i april og jubilæumsfesten den 24. april i 2004. Han døde den 29. oktober 2004 - 83 år gammel. Laurits Andersen døde den 26. april 2002 - 89 år gammel.