Indhold:

Vejen Garden

 

Laurits Andersen og Arthur Vistisen takker af.

Ved årsmødet den 6. april 1982 - næsten på dato 28 år efter gardens stiftelse - fratrådte de to ledere Laurits Andersen og Arthur Vistisen. Vistisen indvilgede dog i at medvirke som underviser og evt. træde til, hvis der skulle blive behov for hjælp. Der blev nu nedsat en ny 5-mands bestyrelse til at lede garden fremover. Der viste sig ret hurtigt problemer i garden - dels med disciplinen og dels med den nye styreform, og der blev i oktober 1982 rettet henvendelse, fra forældrekredsen, til Arthur Vistisen om igen at træde til som leder. Arthur Vistisen indvilgede for en periode. Jørgen Schmidt, som længe har været udset til at være afløser for Arthur Vistisen tager mere og mere over, og ved 40-års jubilæet i 1994 overdrager Arthur Vistisen endeligt dirigentstokken til sin efterfølger Jørgen Schmidt, der var indtrådt i garden den 1. maj 1976 som 10-årig.

  

Landsgardeforeningen, Mesterskaber og Fortjenstmedaljer

Vejen Garden blev medlem af Landsgardeforeningen, og det gav bl.a. garden muligheder for at deltage i Danmarksmesterskaberne for Bygarder, der bliver afholdt hver andet ulige år. Vejen Garden har deltaget i disse Danmarksmesterskaber alle årene siden 1997 (dog ikke 2009), og er blevet Danmarks bedste Bygarde 3 gange. I 2003 (22. - 24. august) var Vejen Garden selv værtsgarde ved Danmarksmesterskaberne. Over 300 frivillige medvirkede til at gøre det til et perfekt stævne. At Vejen Garden så løb med titlen som samlet vinder, gjorde ikke oplevelsen mindre.

Både Arthur Vistisen og Laurits Andersen har gennem de ca. 40 år de var med i garden været med til at uddele mange af de eftertragtede sølvtroldenåle. Alle, der modtog en Troldenål havde på en eller anden måde gjort et eller andet specielt for Vejen by eller/og for Vejen Garden, og nu var turen til hæder og medaljer kommet til dem begge.

Den 15. mart blev Arthur Vistisen hædret med Landsgardeforeningens fortjenstmedalje i sølv for sit store arbejde for Vejen Garden. Det var første gang, at Landsforeningen uddelte en fortjenstmedalje i sølv. Alle hidtidige modtagere havde fået medalje i bronze, og kun Grev Ingolf havde den i guld, så det må betragtes som en meget stor ære, og særdeles fortjent at modtage medaljen i sølv. Arthur Vistisen gav helt naturligt udtryk for, at det var en stor ære for ham at modtage den medalje.

I 1999 blev Laurits Andersen hædret for sin indsats med Landsgardeforeningens Fortjenstmedalje, men også andre fra Vejen Garden kan smykke sig med medaljen. I 1998 kunne Arthur Vistisens barnebarn Søren Visti Pedersen (Søren Vistisen) modtage Grev Ingolfs Fortjenstmedalje. Søren Vistisen var indtrådt i garden den 31.3.1980 - som 8-årig, og er endnu i 2011 med i garden. I 2006 modtog Jørgen Schmidt samme medalje.

Det er ikke kun titlen som danske Vejen Garden kan smykke sig med, også titler som Verdens Bedste Bygarde (Paradeband), vinder af det åbne tyske mesterskab i March og Tattoo, International tysk mester i tattoo, Europamester i Tattoo og March, vinder af Euromusiktage i Heikendorf hele syv gange og meget mere. Helt fantastisk må man sige. Det skal dog siges, at når garden deltager i disse konkurrencer er det ikke hele Vejen Garden, der deltager, men en gruppe veltrænede garvede gardere, der har brugt utroligt mange timer på at træne , march og musik.