Indhold:

Vejen Garden

 

Den nye uniform.

Allerede på det første årsmøde fremkom Laurits Andersen med et ønske om, at man i efteråret 1955 kunne begynde at tænke på nye uniformer til garden. Der blev rettet henvendelse til Reklamedirektør Borges Andersen i Århus (organisator ved Sydjysk ), der lovede at komme med udkast til uniformen. 

Den nye uniform blev i Vejen den 5. maj 1956. Det gjorde det nye Signal- og Trommekorps også. Det bestod af signalhorn og nogle voldsomt store stormtrommer (alarmtrommer). Det har typisk været sådan, at de helt nye og meget unge drenge (aspiranter) startede med signalhorn, men samtidig var de under opøvning i et andet instrument, og indtrådte så senere i selve orkestret. Garden bestod nu af 38 drenge, og prisen for uniformerne løb op i ca. 13.000 kr. eller ca. 350 kr. pr. uniform, som den dag i dag stort set ligner Borges Andersens oprindelige udkast. 

De første år.

I 1956 nåede garden at deltage i 24 udrykninger landet over. At garden allerede den gang markerede sig positivt kan man se af, at Vejen Garden ved et stort Tattoo, som var arrangeret, den 23. september, i anledning af Fynske Turistforeningers 50-års jubilæum, og hvor der deltog 11 garder fra hele landet, blev kåret som "Bedste Garde" af pressen. I øvrigt blev det bemærket ved det 2. årsmøde, at garden ikke måtte blive større end 38 drenge af hensyn til bussens størrelse, og det ville blive for dyrt at køre i 2 busser. Denne indstilling ændrede sig nu ret hurtigt derefter, og i 1959 var tallet således oppe på 52 - men de nye busser kunne nu rumme 57 personer, så det var på den måde ikke noget problem.

Den 16. - 18. april 1957 kunne garden for første gang i dens korte historie rejse til et arrangement på Sjælland - København. Det kan synes lidt mærkeligt, at netop sådan en tur bliver markeret her, men det var ikke almindeligt dengang, at børn i den alder kom på så lang en rejse, og det blev da også en fantastisk tur. Det var Ferie- og Campingudstillingen "Europa Kalder" i Det gamle Forum, der blev besøgt. For drengene blev det en oplevelse af de store at marchere forbi Rådhuspladsen på vej fra Vester Sundby til Forum.

Ved 3-årsmødet i 1957 blev det bemærket, at garden virkelig bestilte noget - der var en omsætning på 23.057 kr. og et overskud på 2.123 kr.

Hvert år blev der afholdt en Garderfest, hvor den enkelte garder havde pligt til at invitere en pige med. Det var helt sikkert en del af den disciplin og ordentlighed, som Laurits Andersen og Arthur Vistisen ville bringe ind i drengene. Garderne skulle naturligvis hente deres piger og bringe dem sikkert hjem igen. Drengene skulle møde op i rensede og nypressede uniformer og pigerne i fineste kjoler. Det var en fest, som alle så hen til. Der var prestige i at blive inviteret med til festen, så pigerne i Vejen var spændte i ugerne op til festen - blev de mon en af de heldige, der ville blive inviteret?

Der var ikke så mange penge til rådighed i de år, hvilket garden selvfølgelig også kunne mærke. Drengene skulle hver måned betale et kontingent for at være med i garden, og det kneb virkelig at få inddrevet disse kontingenter. Ledelsens frustrationer udtrykt gennem forskellige beskeder.

Indtil 1959 havde garden ikke været i udlandet, men kom det så til gengæld hele 2 gange dette år. Første gang var i forbindelse med et arrangement i Møgeltønder, og efter arrangementet her blev der på hjemvejen lavet en lille udflugt til Rudbøl, hvor drengene morede sig ved at stå med det ene ben i Tyskland og det andet i Danmark. Grænsevagterne spurgte, om drengene ville marchere en tur ind i ingenmandsland og vende dér, og så marchere tilbage til Danmark. Det ville de naturligvis gerne, og med signalhorn og trommer gik det mod den tyske grænse, og til alles forundring, og helt imod alle regler åbnede de tyske grænsevagter også bommen, og Vejen Garden kunne marchere ind i Tyskland - vende og marchere tilbage til Danmark med fejende fanfarer. Hvad de tyske myndigheder har sagt til denne happening, fortæller historien ikke noget om.

2. udenlandstur var mere regulær, og dog var gardens medvirken lige ved ikke at blive til noget. Den 7. juni 1959 var der "De danske årsmøder i Sydslesvig" og garden var inviteret til Flensborg for at deltage. Det tyske politi nægtede Vejen Garden tilladelse til at medbringe Dannebrog i optoget, og omvendt nægtede Arthur Vistisen og Laurits Andersen at lade garden deltage i optoget uden Dannebrog, men efter længere parlamenteren blev der alligevel givet tilladelse.