Indhold:

Vejen Garden

 

Gardens første Årsmøde blev holdt den 23. maj 1955. Ledelsen havde besluttet, at der skulle laves - og uddeles årstegn til de drenge, der havde rundet et år i garden. På årsmødet blev fremlagt - og vedtaget vedtægter for foreningen Vejen Garden. Det formanden for Initiativrådet Rud. Frederiksen, der redegjorde for de nye vedtægter. Som det fremgår af vedtægterne blev der pålagt drengene en temmelig skrap disciplin, og ledelsen fik en næsten uindskrænket magt.

Ledelsen kunne uddele anmærkninger til en garder, der ikke havde opført sig helt, som de ønskede. 3 anmærkninger kunne medføre bortvisning fra garden. Om Laurits Andersen og Arthur Vistisen virkelig ønskede at gøre brug af dette er nok mere end tvivlsomt, for de havde lavet en smutvej for dem selv - de kunne nemlig også annullere alle bemærkninger, som det f.eks. skete i juli 1957 efter en vellykke tur til Ålborg. I et brev til alle gardere skrev ledelsen: " På grund af drengenes usædvanlige gode opførsel på Ålborgturen har lederne besluttet, at samtlige givne anmærkninger indtil den 10. juli 1957 annulleres fra d.d." Der har været lignende annulleringer gennem årene.

I vedtægterne står, at drengene normalt skal forlade garden når de er fyldt 16 år. I de første år blev denne bestemmelse håndhævet ret nøje. Af de drenge, der var indtrådt i årene 1954 t.o.m.1959 måtte 16 forlade garden i september og oktober 1959. De fleste pga. alder. Det siger sig selv, at selvom der til stadighed kom nye drenge med i garden, så svækkede sådan en åreladning garden. Som alle har bemærket, kan man nu forblive i garden til man er noget oppe i årene.