Indhold:

vejen Realskole årgang 1958

h

 Realskole afslutning 21-06-1958

Foto venligst stillet til rådighed af Erik Völcker
klik tilbage til oversigten

Vejen Realskole årgang 1958
    1. Gunnar Nielsen

  2. Erik Völcker

  3. Niels Chr.
      Rasmussen

  4. Harry
      Christensen

  5. Leif Novrup,

  6. Aksel F.
      Sørensen

  7. Jørgen Olsen
      (Østergaard)

  8. Verner
      Andersen

  9. Mogens Fink

 10. Poul Nielsen

 11. Gunnar
       Jørgensen

 12 .Hans Rakbeck

   13. Freddy Pugh

 14. Mogens
       Agergaard

 15. Bent
       Nordestgaard

 16. Bent Fallesen

 17. lærer Hans
      Haugstrup

 18. lærer Jørgen
      Schmidt

 19. lærer Margrethe
      Pedersen

 20. Realskolebest.
      Chr. Pedersen

 21. Margit Terp

 22. Kirsten
       Pedersen

 23. Inge Nielsen

 24. Ingrid Jalobsen

   25. Inger Munch
         Pedersen

 26. lærer fru
       Larsen

 27. lærer Poul Chr.
       Jørgensen

 28. lærer Werner

 29. lærer Vagn
       Jakobsen

 30. lærer Erling
       Hedegaard

 31. Grethe Høst

 32. Tove Skjold
       Larsen

 33. Vera Jessen

 34. Else Laugesen

 35. Jytte Jagd

 36. Elsa Kristensen

    37. Grethe K. Lundh

 38. Gerda Jensen

 39. Else Fischer

 40. Kirsten
       Østergaard

 41. Else Marie
       Schlünssen

 42. Else Puggaard

 43. Charlotte
       Brun-Møller

 44. Edith
       Heisselberg

 45. Ellen B.
       Schmidt

 46. Elisabeth Mark

 47. lærer fru
       Werner

 Evt. fejl i numre og navne kan sendes til Vejen Lokalhistoriske Forening
Vejen Realskole årgang 1958
Foto og omtale Vejen Avis-11-09-2018
 Klik på billedet og se det større med avisomtalenVejen Realskole