Indhold:

Vejen Realskole årgang 1956

Vejen Realskole årgang 1956

Klik tilbage til oversigtenKlik tilbage til oversigten
Afgangsklassen
Billede og navneliste venligst stillet til rådighed af Alice Clemensen Sørensen
og Finn (Ørsted) Rasmussen

Afgangsklassen 1956
   1. Lærer
       Haugstrup Jensen

  2. Kaj Hansen

  3. Henry Kjær
      Nissen

  4. Herluf Graasbøl
      Schmidt

  5. Børge Leth

  6. Jens Ole
      Nielsen

  7. Ole Klottrup

  8. Villads Blume
      Schmidt

  9. Eivind Andersen

10. Jens Freddy
      Lundgaard

11. Aksel Beck
12. Herluf
      Henriksen

13. Finn (Ørsted)
      Rasmussen

14. Knud Erik
      Sørensen

   15. Gunnar 

      Timmermann

16. Preben
      Nordestgaard

17. Ole Jørsboe

18. Ib Uldall Søes

19. Chresten
      Jensen

20. Heine Høst

21. Ib Grønborg
      Eriksen

22. Jens Møller
      Jepsen
23. Jørgen Nielsen

24. Knud Erik
      Rasmussen

25. Jørgen Dines
      Larsen

26. Lærer 
      Max Pedersen

27. Lærer
      Poul Jørgensen

28. lærer Karen
      Konradi Larsen

  29. Realskolebestyrer
        Kristian 
        Pedersen

30. Lærer                      Margrethe
      Pedersen

31. Elna Marie
      Pedersen

32. Erna Elisabeth
      Meier
33.  Anne Marie
       Huss

34. Birthe Rønde
      Jensen

35. Gunver Bojsen

36. Marie Jensen

37. Esther Ullerup

38. Else Lund

39. Lærer Erling
      Hedegaard

40. Lærer Jørgen
      Schmidt

41. Lærer Vagn
      Jacobsen

42. Else Mølgaard

   43. Sonja Koudahl
         Lund

44. Birthe Andersen

45. Birthe Søes

46. Ida Marie
     Nielsen

47. Gunhild
      Heisselberg

48. Kirsten
     Andersen 
      Brink

49. Kirsten Krabbe
      Nielsen

50. Christine
      Kristensen

51. Inger Sørensen

52. Kirstine "Didde"
      Pedersen

53. Edith Bernberg

54. Alice
      Clemensen
      Sørensen

 Tak for foto, numre og navne.
Årgang 1956

 

Vejen Realskole - Årgang 1956

A klassen

   

Elevens navn

Faders eller moders stilling

Bopæl

Birte Andersen Pedel  Vejen
Ib Eriksen Vognmand Askov
Anne Marie Huss Gårdejer Gesten
Heine Høst Smedemester Gesten
Birthe Jensen Karetmager Vejen
Chresten Jensen Uddeler Læborg
Jens Jepsen Gårdejer Tirslund
Ole Jørsboe Urmager Vejen
Jørgen Dines Larsen Sognepræst Gesten
Børge Leth Arbejdsmand Vejen
Else Lund Husmand Vejen
Erna Meier Arbejdsmand Vejen
Else Mølgaard Snedkermester Vejen
Jørgen Nielsen Snedker Vejen
Kirsten Krabbe Nielsen Frue Vejen
Kirstine Pedersen Husmand Vejen
Knud Erik Rasmussen Kæmner Vejen
Finn Rasmussen Malermester Vejen
Villads Blume Schmidt Uddeler Gesten
Birthe Søes Købmand Gesten
Inger Sørensen Gårdejer Nørbølling
Esther Ullerup Arbejdsmand Vejen
Ib Uldall Søes Savskærer Gesten

B klassen

   

Elevens navn

Faders eller moders stilling

Bopæl

Ejvind Andersen Bogholder Vejen
Aksel Bech Repræsentant Vejen
Edith Bernberg Gårdejer Tirslund
Gunver Bojsen Kriminaloverbetjent Vejen
Kirsten Brink Malermester Vejen
Kaj Hansen Mejeribestyrer Brørup
Herluf Henriksen Skræddermester Skodborg
Gunhild Heisselberg Gårdejer Føvling
Marie Jensen Margarinearbejder Vejen
Ole Klottrup Postmester Vejen
Christine Christensen Gårdejer Maltbæk
Sonja Lund Arbejdsmand Skodborghus
Freddy Lundgaard Maskinhandler Vejen
Ida Nielsen Gårdejer Tirslund
Jens Ole Nielsen Kontorist Vejen
Preben Nordestgaard Uddeler Skodborg
Elna Pedersen Entreprenør Skodborg
Herluf Graasbøl Schmidt Gårdejer Skodborg
Alice Sørensen Politiassistent Vejen
Knud Erik Sørensen Maskinassistent Brørup
Gunnar Timmermann Maler Vejen
Henry Kjær Nissen ? Skodborg
indsender: 38. Else Lund nu Knudsen