Indhold:

Historien bag Sydjysk Udstilling 1951


Udstillingens synlige resultater
Vejen-Hallen

Udstillingen havde tre synlige og langvarige re-sultater i Vejen. Allerede i november 1951 indkaldte Sydjydsk Udstilling til garantmøde. Her blev garanterne løst fra deres forpligtigelser.

På garantmødet vedtog man at arbejde videre med planerne om at bygge en idrætshal. Det ville kræve en ny garantikapital på mindst 40.000 kr.

April 1952 var der tegnet en garantikapital på 46.000 kr., og et driftsbudget for hallen kunne forelægges. Man besluttede at arbejde videre med planerne.

Efteråret 1953 stod idrætshallen færdig. Hallen var en selvejende institution ved navn Vejen-Hallen. Den officielle indvielse fandt sted 22. november 1953.

Byggeprojektet blev dyrere end først antaget. Flere gange undervejs ændrede og forbedrede man på byggeriet. De samlede byggeudgifter blev på 453.598 kr. Det oprindelige skøn lød på 265.000 kr.

Midlerne til byggeriet blev skaffet af mange kana-ler. Sydjydsk Udstilling gav 141.149 kr. til halbyg-geriet, 235.000 kr. blev skaffet ved låntagning og resten af pengene 77.449 kr. kom som bidrag fra borgere og firmaer i Vejen.