Indhold:

Historien bag Sydjysk Udstilling 1951


Syv byer deriblandt Vejen havde takket ja til tilbuddet. Firmaer fra hele landet havde meldt deres ankomst. Firmaerne fra Kolding havde deres egen hal, hal 6. Det samme havde firmaerne fra Vejen, Askov og Brørup, som tilsammen kunne fylde hal 5. Firmae-rne måtte ikke sælge deres varer på udstillingen, kun tage imod bestilling til senere levering. Børnene i Vejen tjente i udstillingsperioden en ekstraskilling ved at gå bydreng for de udstillende firmaer.

Næsten hver hal havde sin særudstilling:
• Hal 1: Marshall-udstillingen, arrangeret af Marshall-administrationen i Danmark.

• Hal 2: Jagt-udstillingen, arrangeret af muse-umsdirektør Henning Scheel, Jagt- og Skov-brugsmuseet i Hørsholm og overjagtkonsulent greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Kong Frederik IX havde til brug for jagtudstillingen udlånt sin samling af jagttrofæer. Der var knyttet en friluftsudstilling til jagtudstillingen med levende vildt, foderpladser og jagthundeudstilling.

• Hal 3: Cyklen gennem tiderne, arrangeret af Cykel- og Ringfabrikken Jyden, Ålestrup.

• Hal 4: Husholdningsudstilling, arrangeret af Malt Herreds Husholdningsforening.

• Hal 5: Udstillinger fra Malt Herreds venskabs-byer Mora i Sverige og Gausdal i Norge samt en udstilling af kunstmaleren Anders Zorns værker og en udstilling om Bjørnstjerne Bjørnson, udlånt fra mindestuerne i Aulestad.