Indhold:

Historien bag Sydjysk Udstilling 1951

Vejen Garden
Sydjydsk Udstillings drengegarde blev opløst straks efter udstillingen, men i marts 1952 fik manu-fakturhandler Laurids Andersen af Vejen Initiativråd til opgave at oprette en drengegarde. Grund-stammen skulle bestå af tolv musikalske drenge. Drengene blev fundet, men det kneb med at finde en egnet leder. Først da redaktør Arthur Vistisen i 1954 flyttede til Vejen, fandt man den velegnede leder.

Første april 1954 blev Vejen Garden oprettet med Laurids Andersen og Arthur Vistisen som henholds-vis formand og leder. I mange år var de to mænd indbegrebet af Vejen Garden.

I starten genanvendte Vejen Garden udstillingsgardens rød-hvide uniformer, dog uden trægeværer. Først i 1956 fik garden de nuværende uniformer, tegnet af direktør Borges Andersen.

Vejen Graden er synonym med Vejen og den nyder stor lokal opbakning. Ved alle større arrangementer eller vigtige begivenheder i lokalsamfundet leverer garden det festlige musikalske indslag. Utallige er de danske og udenlandske byer, som garden gennem sit næsten tresårige virke har besøgt.

5000 005 001 03 05

Forsidefoto: Hovedindgangen

Bagsidefoto: Vartegnet

Tekst: Linda Klitmøller

© Museet på Sønderskov, 2012