Indhold:

Historien bag Sydjysk Udstilling 1951

Udstilling var lige fra starten et fællesprojekt for hele byen. Ifølge sognerådsformand Kristian Hansen var hele Vejen By med i udstillingen. På det mere praktiske plan stod borgere selv for plan-lægningen, men de fik hjælp af reklamebureauet Lockley i Århus. Det havde den nødvendige udstillingserfaring.

Planlægningen blev ledet af en administrations-komite på 35 medlemmer. Komiteen bestod af repræsentanter for byens erhvervsdrivende og organisationer. Den var øverste myndighed, mens et forretningsudvalg på fem personer tog sig af den daglige ledelse. Forretningsudvalget kom til at bestå af forretningsfører J. D. Lawaetz (Søren Wil-ladsens Møbelfabrik I/S), direktør Harry Brønd (A/S Simon Brønd & Co), landsretssagfører Harry Busk, automobilforhandler Conrad P. Møller og inspektør Bjørn Rølling. De blev suppleret af direktør H. Borges Andersen fra Lockley Reklamebureau. Formand for Sydjydsk Udstilling blev isenkræmmer Frederik Kasten.

Udstillingen krævede en omfattende planlægn-ing. Alle nødvendige planlægningsopgaver blev defineret, og hver enkelt opgave f ik sit udvalg. Der blev nedsat i alt 11 hovedudvalg med tilsammen 32 underudvalg. 110 vejensere deltog aktivt i planlæg-ningen af udstillingen på frivillig basis. Mange sad i mere end et udvalg.