Indhold:

Bestyrelsen

Består af 5 personer valgt på den årlige generalforsamling

Den 14. august 2017
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde har bestyrelsen på grund af dødsfald valgt at konstituere sig som følger:

Formand: Leif Meineche
Næstformand og kasserer: Poul Erik Poder
Webmaster og sekretær: Christian Roost
PR og kontakt til medier: John Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Erik Völcker (tidl. 1. suppleant)
2. suppleant: Ove Jørgensen.
Revisor: Herluf Frandsen