Indhold:

Mandagsmøder 2014

Aktiviteter 2014:(nyeste referat øverst)

 

Referat af mandagsmøde, den 2.12.2014.

 

Der var 27 fremmødte!!

Vi drak kaffe og sludrede indtil 1540.

Herefter bød Leif velkommen, og gik straks videre med dagens program, der startede med diverse informationer:

Omtalte arbejdet med at finde større mødelokaler – der er endnu ikke nogen løsning, men der arbejdes videre, Orienterede om arbejdet med om muligt at finde en samarbejdsmetode imellem de tre ”historiske” grupper i Vejen, nemlig Vejen Miniby, Vejen lokalhistoriske forening og ”Historie Vejen”, der er kommunens organ.

Kommunen har meldt fra, idet ”udenforstående” ikke må få adgang til kommunens interne net.

Spørgsmålet om et samarbejde med Vejen Miniby henstår.

Orienterede om, at bestyrelsen har besluttet, at ”gaver” til foredragsholdere kun gives til udefra kommende gæster. Foreningens egne medlemmer, der giver indlæg må nøjes med et pænt ” TAK”.

Til gengæld havde bestyrelsen besluttet, at den særlige arbejdsindsats med ved hvert møde at tilgodese medlemmernes kaffetørst,m skulle belønnes, hvorfor Leif overrakte en flaske til Henny, medens Ove, der ikke var til stede må vente til senere.

Endelig orienterede Leif om, at de øvrige fire medlemmer af bestyrelsen efter tur vil stå for ”dagens program” ved de kommende fire møder.

Ordet blev herefter givet til Per C. der havde ”dagens indlæg”, som bestod af tre afdelinger, alle med fin support fra Christian:

 

  1. En kort præsentation af sig selv,
  2. ”Annas Jul hos Mormor” en lydfil hvor Pers kusine – kunstvæverske Anne Brodersen,
         Ringkøbing  –   fortæller om sine juleferier som b
    arn  hos vores mormor i årene 1950-56.
         Mormor boede på første salen i Vejens første bibliotek, Søndergade 2.
  3. En gennemgang af postkort af lokalhistorisk interesse fra tidl. postmester Rasmussens samling.

 

Kasserer Poul Erik orienterede om, at kontingentet for foreningsåret 2015 var fastsat til 60 kr.

Mødet sluttede kl. 17.10

GLÆDELIG JUL!!

Per Christiansen

Sekretær


Referat af mandagsmøde, den 3.11.2014.

 

Der var 42 fremmødte!!

Vi drak kaffe og sludrede indtil 1530.

Herefter bød Leif velkommen, og vi startede med orientering fra bestyrelsen:

Leif oplyste om, at den annoncerede foredragsholder Snedkermester Ejnar Pedersen desværre var blevet syg.

Heldigvis kunne Niels Johansen springe til i dag.

Orientering om nye tiltag på hjemmesiden:

Conrad P. Møllers Autoforretning krydret med mange fotos og dokumenter.

Per C. orienterede om, at ca. 50 postkort fra Postm. Rasmussens samling nu var færdigbearbejdede med tilhørende tekst og vil komme på hjemmesiden. Ved senere møder, vil kortene blive gennemgået.

 

Herefter gav Leif ordet til Niels Johansen, der i de næste ca. 5 kvarter fortalte om sit liv som chauffør i diverse jyske firmaer, indtil han i 1954 flyttede til Vejen og blev ansat som lastbilchauffør hos Vejen Kommune, for hvem han arbejde indtil sin pensionering.

Til foredraget var knyttet to gamle smalfilm, der viste, hvorledes dagens dont formede sig ved Vejen Kommune i 1960erne og 70erne.4000 006 005 04

De to film kan downloades fra www.Youtube.com søg på "Film fra Vejen".

Niels’ foredrag var meget interessant og høstede stor applaus.

Læs Niels Kristian Johansens erindringer under Erindringer

 

Christian Roost fremviste en statistik over antallet af besøgende på hjemmesiden fra vi startede i 2010. Fra starten og indtil nu, har flere end 138.000 været inde på hjemmesiden - ikke dårligt!

For at holde mere styr på indkomne materialer fra medl. er der blevet oprettet et ”skema” på hjemmesiden, hvori der oplyses hvem, der har afleveret hvad hvornår, m.m. Det skulle forhindre, at foreningen brænder inde med diverse materialer, som vi ikke kender ejerne af.

 

Evt.: I forbindelse med ”julemødet” den 1. december, vil jeg anvende ca. ½ time med at afspille en lydfil: ”Annes jul hos Mormor”, der beskriver et barns oplevelser i juleferierne i begyndelsen af 1950erne i 1. sals lejligheden i Vejens første bibliotek.

 

Mødet sluttede ca. 1730.

Per Christiansen

Sekretær


Referat af mandagsmøde, den 6.10.2014.

 

Der var 33 fremmødte!!

Vi drak kaffe og sludrede indtil 1530.

Herefter bød Leif velkommen, og gik straks videre med dagens program, der startede med meddelelser fra bestyrelsen.,

Per C. fremviste igen bogen om nedkermester Ejnar Pedersen, Allerød.

Foreningen har anskaffet et eksemplar, som medlemmerne kan låne, og som fremover befinder sig på ”vores” hylde på arkivet.

 

Arkivrådet i Vejen Kommune holder møde 7.10., formanden deltager.

 

Hjemmesiden – Christian Roost oplyste, at der under ”Virksomheder/Produktion/Industrivirksomheder” er en omtale Af Vejen Stakitfabrik ”40 år med træ”. Orienterede desuden om nye tiltag i f.m. hjemmesiden, bl.a. at der på Facebook findes en hjemmeside, der hedder ”Vejen og vennerne”, hvor vi af og til kan finde billeder og tekster, der vedrører vor forening.

Asbjørn Hansen, Sidney, en tidl. vejen-dreng, der nu bor i Sidney ligger inde med rigtig mange gamle vejen-billeder. Da Vejen Lokalhistoriske Forening har fået lov til at bruge disse billeder, har vi besluttet at oprette en hjemmeside til samlinger af gamle vejen-billeder. Der vil dog gå nogen tid inden hjemmesiden "Vejenogvennerne.dk" er klar til brug.

 

I forbindelse med arrangementet ”Vejen for dig” har foreningen i uge 39 haft en opsætning af plancher i ”Frøs”.

 

Forslag til kommende foredrag: FDB.

 

Hertefter var klokken blevet 1615 og sekretæren måtte forlade selskabet for at tage til barnebarns Fødselsdag.

Per Christiansen

Sekretær

Mødet sluttede kl. ca. 17


Referat af mandagsmøde, den 1.09.2014.

 

Der var 34 fremmødte, så alle stole var fremme!

 

Formand Leif bød velkommen til efterårets første møde og en særlig velkomst til dagens foredragsholder Hans Peter Bach.

 

Leif informerede om, at alle lige nr. i Nørregade nu var lagt på hjemmesiden, og at de ulige nr. ville komme på, så snart webmaster Christian får tændt computeren efter nylig overstået ferie.

 

Leif takkede for opmærksomheden fra foreningen i anledning af Bodils og hans guldbryllup. 

 

På grund af sommerferie var der ingen yderligere oplysninger fra bestyrelsen.

 

Herefter blev ordet givet til Hans Peter Bach, der har sine rødder i Gesten, og som var stærkt engageret i Cirkus G.O. Gine, i Vejen i 1970erne.

Hans Peter Bach(Cirkus G. O. Gine eksisterede fra 1954 – 78).

Hans Peter var sammen med Ivar Haahr (også fra Gesten og i øvrigt til stede i dag) og mekaniker Svend Magnussen cykelartister i et af G.O.Gines topnumre.

Hans Peter fortalte levende om tiden som cykelartist – hyppigt kommenteret af Ivar – og beskrev i øvrigt ”cirkuslivet” medens fotos og en gammel videooptagelse om Cirkus G. O. Gine gled over skærmen.

 

Det flotte arrangement høstede stort bifald, og Leif takkede Hans Peter med et par flasker.

I kan se den viste film fra 1972 og en forgænger fra 1970 på ”Google”: Cirkus G. O. Gine 1970 og 1972. Håndværk og LivsværkLæs foredraget under Erindringer.

 

 

Det er planen, at møbelsnedker Ejnar Pedersen, PP Møbler i Allerød skal komme til vores november møde. Ejner Pedersen er født, opvokset og uddannet i Vejen. klik på billedet

 

Foreningen har anskaffet et eksemplar af Samuel Rachlins bog om Ejnar Pedersens liv:”Håndværk og Livsværk”. Jeg har bogen i øjeblikket, og det er meningen at medlemmer, der har lyst til at læse den kan låne den. Kontakt mig på tlf. 27648129 eller 75368129.

 

Mødet sluttede kl. 1715.

Per Christiansen

Sekretær


Referat fra mandagsmødet den 2. juni 2014

 

Der var 22 deltager

 

Velkomst ved Leif

 

Chistian Roost oplyste, at der var nogle ændringer på hjemmesiden, og hans computer snart kører igen.

 

Der er blevet oprettet nogle nye gader, bl.a. Grønnegade.

 

Til efteråret kommer Hans Peter Bach. d.1 september og Ejner Pedersen d. 3 november og fortæller deres historier i forhold til Vejen i deres tid.

 

mødet sluttede kl. 17 og vi holder ferie til d. 1. september 

 

referent Anna


Referat af ekstraordinær generalforsamling og mandagsmøde, den 5.05.2014.

 

Der var 34 fremmødte. 

 

Velkomst ved formand Leif, der startede med at oplyse at pkt. 1 på dagens møde var en ultrakort ekstraordinær generalforsamling vedrørende godkendelse af den på den ordinære generalforsamling vedtagne ændring af pkt. 4 vedrørende hvem, der tegner foreningen i forhold til foreningens økonomi.

 

Vedtægtsændringsforslaget blev vedtaget af forsamlingen.

 

Herefter fik Louis Timmermann ordet og fortalte om, hvordan det lykkedes ham som ung maler i 1950erne og 60erne at starte malerforretning i Vejen uden anden start end de bare næver.

 

Et tankevækkende indlæg, der fik èn til a tænke på, hvordan en ung mand af i dag ville gebærde sig, hvis han blev udsat for de samme udfordringer.

 

Så fik Christian Roost ordet. Han havde lyttet til Café Hack på P4 en søndag formiddag og hørt et livsvaerkinterview med Samuel Rachlin, der fortalte om, at han havde skrevet en bog ”Håndværk og Livsværk” efter samtaler med møbelproducent Ejnar Pedersen, Allerød (Grundlægger af firmaet PP Møbler). Samuel Rachlin nævner, at Ejnar Pedersen er født og opvokset i Jernbanegade i Vejen, og det får Christian til at spidse ører. Christian køber og læser bogen og sender efterfølgende en mail til Ejnar Pedersen (91 år) og fortæller om vores lille forening. Det ender foreløbigt med, at Ejnar Pedersen, der blev uddannet som snedkersvend hos Søren Willadsens Møbelfabrik i Vejen, har udtrykt interesse i evt. at komme til Vejen og deltage i et af vores møder i efteråret.

 

Endnu et godt lokalhistorisk initiativ!

 

Per C. oplyste, at han nu var færdig med at scanne postkort fra postmester Rasmussens samling, og at de vil blive lagt på hjemmesiden, så snart Christians computer er tilbage fra reparation.

 

Mødet sluttede kl. 1715.

Per Christiansen

Sekretær

NB. Vejen Bibliotek har bestilt bogen. Forventes at være klar til udlån i juni måned.

Kan allerede reserveres nu.


Referat af mandagsmøde den 7. april 2014.

 

Aprilmødet blev indledt med den årlige generalforsamling.

 

Der var 34 fremmødte plus dagens foredragsholder

 

Efter generalforsamlingen blev ordet givet til dagens foredragsholder pastor emeritus Poul Monrad.

 

4000 006 005 03Poul fortalte herefter levende om – vel nok Danmarks mest kendte præsteslægt- Monrad slægten. Om gode og mindre gode Monrad’er og om den betydning de har haft i samfundet. Poul er selv søn af Gunnar Monrad, der var sognepræst i Vejen i 1950erne og 60erne, hvorfor Poul har haft en del af sin barndom og ungdom i Vejen og som følge heraf kender mange af os medlemmer. Poul gav os en meget interessant beretning om sine aner, sit liv og sin præstegerning.

 

Foreningen kvitterede med et par flasker til ganen.

 

 

Mødet sluttede kl. 1715.

Per Christiansen

Sekretær


Referat af Mandagsmødet 3. marts 2014

 

Der var 25 deltagere.

 

Velkomst ved formand Leif der opfordrede til at finde oplysninger om de fotograferede huse, evt. via Arkivalieronline og OIS.

 

Opsætning af QR-koder vedr. huse i Søndergade og Nørregade påbegyndes ved en lille "event" tirsdag den 11.marts kl.10.00, pressen er inviteret. Der er lavet ialt 97 koder.

 

Kasserer Poul Erik oplyste, at kassebeholdningen er kr. 2.642.68, og der er 42 betalende medlemmer.

 

Nyt medlem Julius Kristiansen fortalte om PLUS, tidligere Vejen Stakitfabrik. Han læste også op fra PLUS' 40 års jubilæumsbog fra 1980. Julius var ansat fra 1960 til 1995. 

4000 006 005 01 4000 006 005 02

Julius Kristiansen

Der lyttes interesseret

Christian viste nogle af postmester Rasmussens postkort fra det gamle Vejen, dette gav anledning til en del snak "over bordene". 

 

Poul Erik Poder fortalte om Falck, og vi så billeder på vores hjemmeside, også helt tilbage til tiden i Lindegade.

 

Birthe finder gamle billeder af ambulancer fra dengang August Klockmann kørte ambulancekørsel.

 

Linda meddelte, at arkivet er lukket i uge 12.

Leif efterspurgte "fortællere".

Leif spørger Poul Monrad, søn af tidligere sognepræst Gunnar Monrad.

 

Rita spørger fotograf Erna Andersen, der havde fotografforretning sammen med sin mand i Nørregade 4 og Søndergade.

 

Mødet sluttede kl. 17.15.

Birthe Klockmann Nielsen

referent


Referat af mandagsmøde, den 3.02.2014.

 

Der var 28 fremmødte.

Velkomst ved formand Leif, der efterlyste oplysninger vedr. diverse fotograferede huse.

 

Kasserer Poul Erik oplyste, at der var ca. 2400 kr. i kassen til det kommende års udgifter.

 

Arbejdet med gennemsyn af videobånd fra ”TV Vejen” er tilendebragt, uden at der blev gjort nogen ”fund”.

 

Da der ikke var et særligt fyldigt program for dagen, så gik snakken livligt.

 

Det blev efterlyst, at medlemmer evt. fortalte om hændelser fra deres eget liv, gerne blot af få minutters varighed.

 

Fire af medlemmerne, der sad ved samme bord sludrede livligt – det viste sig, at de alle var tidligere købmænd. Leif foreslog derfor, at de sammen forberedte et indlæg om købmænd i Vejen – nu må vi så se.

 

Linda Klitmøller oplyste, at der i foråret i dagspressen ville blive annonceret en foredragsrække på tre datoer vedrørende ”Skolens historie”, og hun opfordrede interesserede til at komme.

 

Christian R. ser gerne en omlægning af scannings arbejdet, da det ofte går ud over hans deltagelse i mandagsmødet. Det er vigtigt ar det indkomne materiale bliver behandlet korrekt.  Derfor er det vigtigt, at lånt materiale forsynes med så mange informationer som muligt i forbindelse med indleveringen.

Christian R´s forslag er. at arbejdsformen tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Leif oplyste, at der i Vejen kommune var 18 lokalhistoriske arkiver, hvoraf de 17 blev drevet af frivillige i foreningsramme, men i overensstemmelse med reglerne for arkiver.

 

Kun Vejen Lokalhistoriske Arkiv har en ansat leder, som vores forening så samarbejder med.

 

Mødet sluttede kl. 1715.

Per Christiansen

Sekretær


Referat af mandagsmøde, den 6.01.2014.

Der var 31 fremmødte plus dagens foredragsholder Karsten Hansen. 

Christian Roost scannede under hele mødet i arkivet.

Velkomst ved formand Leif, der ønskede os alle velkommen og godt nytår.

Før ordet blev givet til dagens gæst var der følgende foreningsmæssige informationer.

 

Formanden informerede om, hvorledes arbejdet gik med indførelsen af QR koderne.

 

Kassereren Poul Erik oplyste følgende om økonomien: - Der var ved årsskiftet ca. 2000 kr. i kasse og bank. - Til trods for stigende udgifter er kontingentet fastholdt på 50 kr./år. - Til gengæld har bestyrelsen besluttet, at deltagere i vores møder alle er medlemmer. (Nye interesserede får dog fremover et par møder gratis, før ” bordet fanger”).

 

Hjemmesiden: Nye informationer på hjemmesiden er blevet lidt forsinkede, men vil komme snarest.

 

Der er ikke meget – om noget – at hente ud af de fundne videobånd fra Østerbyskolen. Grupperne arbejder videre. Sekretæren oplyste, at det første bind i serien af gamle interviews atter er kommet til veje. Der er 9 bind med ca. 10 interviews i hver, så der er noget at tage fat på.

 

Herefter var der foredrag om transportvirksomheden K. Hansen. Karsten berettede herefter engageret og medrivende om den mere end 100 år gamle familieejede vognmandsforretning, der igennem fire generationer er vokset til en af landets største transportvirksomheder.

Formand Leif kvitterede for den spændende fortælling med et par flasker vin.

Mødet sluttede kl. 1715.

Per Christiansen

Sekretær