Indhold:

Mandagsmøder 2015

 

Referat af mandagsmøde, den 7. 12.2015.

Vi var 30 til fremmødte.

Vi startede med kaffe og snak, så mødet begyndte først ca. kl.1545.

Leif bød velkommen og orienterede om, at Inger Sørensens besøg hos os, den 5.10, hvor hun orienterede os om hvilke arbejdsmetoder, de anvendte på Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup resulterede i, at vores bestyrelse efterfølgende besøgte Kongeå Museet og Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup.

Se fotos fra Lokalhistorisk Arkiv , Kongeaamuseet, Vamdrup. Disse to besøg har givet os anledning til at overveje vores egen ”forretningsgang”. Herom nærmere på et senere tidspunkt. Christian Roost ville herefter orientere om ”Vejen og vennernes” hjemmeside. Dette punkt måtte dog udskydes til senere på grund af teknik. Herefter fik Per Christiansen - noget forsinket - ordet for at fortælle om livet i Bryggergade m.m. i perioden 1938-46.

4000 006 006 17

Foredragsholder Per Christiansen

Dette indlæg blev på grund af tidnød ikke fuldt afsluttet.

Mødet sluttede kl. 1710.

GLÆDELIG JUL til jer alle!

Per Christiansen Sekretær       


 

Referat af mandagsmøde, den 2.11.2015.

Der var 25 til stede.

Vi startede med kaffe og mødet begyndte kl.1530.

Leif bød velkommen og orienterede om, at foreningen havde fået overdraget div. bøger og hæfter af lokalhistorisk interesse fra Arne Schmidt.

Da det pågældende materiale i forvejen fandtes, tilbød Leif, at medlemmerne kunne få eller låne, hvad de havde interesse i.

En lille håndskrevet ”dagbog/erindringshæfte” påbegyndt midt i 1890erne og skrevet af Marie Lauersen gik rundt til gennemsyn (hæftet er ved at blive overskrevet til PC, og vil herefter være lettere at læse).

Herefter fik Anna Andersen ordet som dagens indleder.

Anna omtalte herefter diverse personer, steder eller hændelser i fortidens Vejen og bad så om kommentarer fra forsamlingen.

Der opstod en meget god debat – vi manglede dog en ordstyrer – idet flere ofte havde ordet på samme tid, men der var ikke tvivl om, at ordene: ”Husker I” var optakten til mange kommentarer.

Herefter oplyste Christian Roost. At ”maskineriet” ved vores skrivebord i forkontoret til arkivet nu fungerede og kun ventede på, at arbejdsivrige medlemmer gik i gang med at benytte det!!

Leif viste herefter en lang liste over tidligere og nuværende virksomheder i Vejen, og opfordrede medlemmerne til at føje manglende virksomheder til listen.

Listen var dog ikke umiddelbart tilgængelig, men er siden blevet rundsendt pr. mail.

Christian tog Leif på ordet og etablerede hurtigt en arbejdsgruppe bestående af fire ”gamle” købmænd og sig selv med henblik på at belyse dette erhverv i fortidens Vejen.

Mødet sluttede kl. 1650.

Per Christiansen Sekretær 


 

Referat af mandagsmøde, den 5.10.2015.

Der var 27 til stede.

Mødet startede lidt sent p.g.a. at ”litteraturdamerne” havde haft et langt møde.

Velkomst ved formand Leif, og en særlig velkomst til dagens gæst Inger Sørensen, fra Vamdrup Lokalhistoriske Arkiv. Leif orienterede om, at bestyrelsen har aftalt, at vi stiler efter at have en ”indleder” på hvert andet møde.

Christian tog herefter over, og startede med at orientere om, at et langt avisreferat fra Vejen Handelsstandsforenings 50 års jubilæum nu – med Berthas assistance – var kommet på hjemmesiden.

Vejen Handelsskoles 100 års jubilæum er i øvrigt forestående.

Christian orienterede om et besøg på ”Kongeå museet”, hvor der var foredrag. Museet dækker Hjarup, Ødis og Vamdrup sogne og rummer bl.a. en meget stor samling af historiske bøger. Christian gav herefter ordet til Inger Sørensen, der er – ulønnet – formand for Vamdrup lokalhistoriske arkiv.

Vi kunne nu høre, hvordan ”livet” formede sig i dette arkiv. Der var en stort set konstant aktivitet, hvor 10-12 interesserede borgere kom og ”ordnede” de specialer, de havde interesse i Arbejdet foregik i overensstemmelse med reglerne for lokalarkiver, og dette gav tilsyneladende ikke problemer. Hver fredag kl. 8 samledes de, der kunne og drak kaffe og diskuterede, hvad hver enkelt havde lavet og skulle arbejde videre med. Interessante billeder bliver lagt på ”Arkiv.dk”. Der blev jævnligt lavet interviews med ældre medborgere. I den anledning har arkivet udfærdiget en huskeliste med 20 relevante spørgsmål. Herudover uddelte Inger Sørensen folderen: ”Smid det ikke ud”.

Vi fik en grundig orientering om, hvordan et af landsdelens frivillige historiske arkiver arbejder. Det var meget interessant, og jeres referent har ikke kunnet undgå at spekulere over, hvorfor der ikke er lige så mange frivillige hænder og hoveder, der bruger deres tid i Vejen lokalhistoriske arkiv.

Jeg måtte desværre forlade mødet kl. 1630, men Christian har oplyst, at der i den resterende tid blev stillet mange spørgsmål og givet mange svar.

Tak til Inger Sørensen for en inspirerende session.

Mødet hævet ca. kl.1710.

Per Christiansen Sekretær

Fotooptagelser fra Lokalarkivet på Kongeåmuseet i Vamdrup

 Foto: Christian Roost

4000 006 006 09

4000-006-006-09

Arkivleder Inger Sørensen (tv) i samtale med en af de mange frivillige medarb.

4000 006 006 10

4000-006-006-10

Arkivmaterialer fra gulv til loft

4000 006 006 11

4000-006-006-11

Her oversættes gotisk til dansk

4000 006 006 12

4000-006-006-12

Der arbejdes interesseret med arkivalier

4000 006 006 13

4000-006-006-13

2 frivillige arbejder med hver sit projekt

4000 006 006 14

4000-006-006-14

Her er 2 frivillige om det samme projekt

4000 006 006 15

4000-006-006-15

Her holdes hjemmesiden opdateret

4000 006 006 16

4000-006-006-16

Arkivmaterialer i lange baner i mange rum


 

Referat af mandagsmøde, den 7.09.2015.

Der var 35 fremmødte.

Velkommen ved formand Leif, der startede med at give ordet til Linda Klitmøller.

Linda orienterede om, at der i den kommende weekend 12-13 september var Historie- festival på Sønderskov.

Leif sendte en pjece rundt, er fortalte om foreningen ”Gå i gang”s program for efteråret. Og så var der kaffe/the og kager.

Herefter begyndte mødet, og Leif startede med at byde velkommen til Poul Eriks medbragte gæster indehaverne af møbelsnedkeriet PP Møbler, Allerød, Ejnar Pedersen og dennes søn Søren.

Ejnar, der er først i 90erne, er født i Vejen og haft sin opvækst på Højvang 17, det hus, hvor Poul Erik bor i dag – og hvor Ejnar og Søren i øvrigt nød dagens frokost.

Herefter fulgte en spændende fortælling om den unge Ejnar, der startede som arbejds dreng og senere snedkersvend hos Søren Willadsens møbelfabrik i Vejen, og som oplevede at være i centrum af den enestående udvikling af dansk møbeldesign, der rigtig tog fart i begyndelsen af halvtredserne.

Ejnar etablerede møbelsnedkeriet PP Møbler i Allerød efter nogle interessante og udviklende år hos førende producenter af de kendte møbelarkitekters designmøbler.

I de sidste mange år har Ejnar arbejdet tæt sammen med stort alle de førende arkitekter i landet. Hans dybe indsigt i udnyttelsen af alle de benyttede træsorters egenskaber sammenholdt med hans krav til kvalitet i forarbejdningen har medført, at PP Møblers produkter i dag er kendt over hele verden.

I dag har Ejnars søn Søren overtaget virksomheden, og Ejnar har som pensionist indrettet sit eget lille en-mands værksted i et hjørne af bygningen.

Og – vupti – så var der gået ca. halvanden time, og Ejnar og Søren var klar til at køre hjem til Allerød.

Mange tak for en spændende eftermiddag!

Mødet sluttede kl. 1710.

Per Christiansen

Sekretær

 

Gæster og publikum ved mandagsmødet
4000 006 006 05 4000 006 006 06
Fra venstre Poul Erik Poder - Ejnar Pedersen - Søren Pedersen
4000 006 006 07 4000 006 006 08
Et interesseret publikum

 

StartForrige12NæsteSlut